Kontakt 2021-02-16T10:41:06+01:00

Kontakt

Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o.

Adresa: Semčice 17, 294 46 Semčice

IČ: 02434431,

DIČ: CZ02434431

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, spisová značka C 219486.

Telefon: 326 388 183

Bankovní spojení: 6518732/0800

Ing. Josef Heřmanský, CSc. 
majitel
tel: +420 602 967 942
hermansky@zvhermansky.cz
Lukáš Janeček
mechanizátor
tel. +420 724 887 583
mechanizator@zvhermansky.cz
Lucie Matějková
zootechnik
tel. +420 725 153 995
zootechnik@zvhermansky.cz
Hana Dlasková
evidence půdy
hana.dlaskova@zvhermansky.cz
Michal Heřmanský 
skladník posklizňové linky 
tel. +420 605 332 615
poskliznovka@zvhermansky.cz
Ing. Lucie Heřmanská
ekonom
tel: +420 732 679 504
lucie.hermanska@zvhermansky.cz
Ing. Pavel Janata
agronom
tel. +420 702 125 941
agronom@zvhermansky.cz
Aneta Heřmanská
administrativa
aneta.hermanska@zvhermansky.cz

Kontaktní formulář